Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هپاتیت سی، بیماری خاموش

بیماری هپاتیت سی، یک مشکل جهانی با پیآمدهای آزار‌دهنده و باعث مرگ فزاینده در سراسر جهان است. پزشکان، هپاتیت سی، را “اپیدمی خاموش” می‌خوانند چون نزدیک به ۹۵ درصد مبتلایان به آن از این که ناقل این بیماری هستند بی‌خبرند.
بیماری هپاتیت سی، یک مشکل جهانی با پیآمدهای آزار‌دهنده و باعث مرگ فزاینده در سراسر جهان است. پزشکان، هپاتیت سی، را “اپیدمی خاموش” می‌خوانند چون نزدیک به ۹۵ درصد مبتلایان به آن از این که ناقل این بیماری هستند بی‌خبرند.