Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پشه‌های زیکا ممکن است به آمریکا رسیده‌ باشند

مقام‌های بهداشتی در آمریکا می‌گویند چهار نفری که در ایالت فلوریدا به ویروس زیکا مبتلا شده‌اند احتمالا اولین موارد ثبت‌شده از ابتلای به این ویروس در آمریکا هستند. موارد قبلی در آمریکا از راه ارتباط جنسی یا سفر خارجی مبتلا شده بودند.
مقام‌های بهداشتی در آمریکا می‌گویند چهار نفری که در ایالت فلوریدا به ویروس زیکا مبتلا شده‌اند احتمالا اولین موارد ثبت‌شده از ابتلای به این ویروس در آمریکا هستند. موارد قبلی در آمریکا از راه ارتباط جنسی یا سفر خارجی مبتلا شده بودند.