Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پلیس اسکاتلند ۷۷ نفر را به ظن آزار جنسی کودکان بازداشت کرد

پلیس اسکاتلند در عملیاتی ۷۷ نفر را به اتهام دست داشتن در آزار جنسی کودکان بازداشت کرده است. احتمال دارد شمار آنهایی که در این موارد تحت انواع آزار جنسی قرار گرفته‌‌اند به بیش از ۵۰۰ کودک برسد.
پلیس اسکاتلند در عملیاتی ۷۷ نفر را به اتهام دست داشتن در آزار جنسی کودکان بازداشت کرده است. احتمال دارد شمار آنهایی که در این موارد تحت انواع آزار جنسی قرار گرفته‌‌اند به بیش از ۵۰۰ کودک برسد.