Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چرا انصار حزب‌الله بازیگران ایرانی را فحش رکیک داد؟

ارگان خبری انصار حزب الله، هفته نام یالثارات، مطلبی دارد که در آن مردان سینماگری که همسرانشان به قول این رسانه حجاب درست ندارند، فحش داده است.
ارگان خبری انصار حزب الله، هفته نام یالثارات، مطلبی دارد که در آن مردان سینماگری که همسرانشان به قول این رسانه حجاب درست ندارند، فحش داده است.