Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کمپین سازمان ملل برای شیردادن نوزادان در اماکن عمومی

سازمان ملل برای مقابله با عیب شمردن شیر دادن در محیط و اماکن جمعی و عمومی و تشویق زنان به شیر دادن کمپین #برلفی را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرد. یونیسف همچنین امروز در بیانیه‌ای شیر مادر را “اولین واکسن” لقب داد.
سازمان ملل برای مقابله با عیب شمردن شیر دادن در محیط و اماکن جمعی و عمومی و تشویق زنان به شیر دادن کمپین #برلفی را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرد. یونیسف همچنین امروز در بیانیه‌ای شیر مادر را “اولین واکسن” لقب داد.