Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا روحانی به وعده‌هایش در مورد دانشگاه و دانشگاهیان عمل کرده است؟

اگر دانشجو هستید، مشاهده شما از فضای دانشگاه‌ها و فعالیت‌های دانشجویی چیست؟ فضای دانشگاه‌ها در سه سال اخیر دولت حسن روحانی چه تغییراتی کرده است؟ فضای کنونی دانشگاه ها در در چه زمینه هایی نیاز به اصلاح دارد؟ تأثیر باز بودن فضای دانشگاه بر جامعه چیست؟
اگر دانشجو هستید، مشاهده شما از فضای دانشگاه‌ها و فعالیت‌های دانشجویی چیست؟ فضای دانشگاه‌ها در سه سال اخیر دولت حسن روحانی چه تغییراتی کرده است؟ فضای کنونی دانشگاه ها در در چه زمینه هایی نیاز به اصلاح دارد؟ تأثیر باز بودن فضای دانشگاه بر جامعه چیست؟