Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تظاهرات استرالیایی‌ها در اعتراض به ‘بد رفتاری’ با نوجوانان زندانی

پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ‘بدرفتاری’ با زندانیان نوجوان در استرالیا صدها نفر در شهرهای بزرگ این کشور تظاهرات کردند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته از دیدن تصاویر این گزارش شوکه شده است.
پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ‘بدرفتاری’ با زندانیان نوجوان در استرالیا صدها نفر در شهرهای بزرگ این کشور تظاهرات کردند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته از دیدن تصاویر این گزارش شوکه شده است.