Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

درگیری پلیس ارمنستان با معترضان ضد دولتی

گزارش ها از ایروان، پایتخت ارمنستان حاکی از بروز درگیری بین افراد پلیس و معترضان ضد دولتی در خیابان های این شهر است. این درگیری‌‌ها زمانی رخ داد که پلیس ضد شورش با حامیان گروه مسلحی که در یک پاسگاه پلیس چند نفر را گروگان گرفته‌اند، به مقابله پرداخت.
گزارش ها از ایروان، پایتخت ارمنستان حاکی از بروز درگیری بین افراد پلیس و معترضان ضد دولتی در خیابان های این شهر است. این درگیری‌‌ها زمانی رخ داد که پلیس ضد شورش با حامیان گروه مسلحی که در یک پاسگاه پلیس چند نفر را گروگان گرفته‌اند، به مقابله پرداخت.