Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۹ اسد

اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته نخستین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری را برگزارکرد، بیشتر روزنامه‌های امروز کابل به موضوع مبارزه با فساد اداری پرداخته‌اند.
اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته نخستین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری را برگزارکرد، بیشتر روزنامه‌های امروز کابل به موضوع مبارزه با فساد اداری پرداخته‌اند.