Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پیگرد قضایی ۳ سرباز پلیس افغانستان به اتهام بدرفتاری با غیرنظامیان

وزارت داخله/کشور افغانستان اعلام‌ کرد که این وزارت سه سرباز پلیس را که در ولایت زابل در جنوب این کشور با مردم غیرنظامی بدرفتاری کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار‌ داده، محاکمه خواهد کرد. این سربازان از وظیفه برکنار و به نهادهای عدلی و قضای معرفی شده‌اند.
وزارت داخله/کشور افغانستان اعلام‌ کرد که این وزارت سه سرباز پلیس را که در ولایت زابل در جنوب این کشور با مردم غیرنظامی بدرفتاری کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار‌ داده، محاکمه خواهد کرد. این سربازان از وظیفه برکنار و به نهادهای عدلی و قضای معرفی شده‌اند.