Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شاهنامه در کپنهاگ؛ دانمارکی‌ها با فردوسی آشنا می‌شوند

موزه دیوید در کپنهاگ، نمایشگاهی ویژه برای شناساندن حماسه ملی ایرانیان “شاهنامه” برپا کرده است؛ نمایشگاهی دربرگیرنده شصت نسخه نفیس از این اثر، همراه با مینیاتورهای رنگارنگ.
موزه دیوید در کپنهاگ، نمایشگاهی ویژه برای شناساندن حماسه ملی ایرانیان “شاهنامه” برپا کرده است؛ نمایشگاهی دربرگیرنده شصت نسخه نفیس از این اثر، همراه با مینیاتورهای رنگارنگ.