Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آزمون خاطرات؛ از المپیک‌های گذشته چه به یاد می‌آورید؟

با فرا رسیدن دوباره بازیهای المپیک، دنیا به ریو چشم دوخته است، جائیکه قرار است چند هفته پرهیجان از فعالیتهای ورزشی به نمایش گذاشته شود. اما گذشته از مسابقه برای کسب مدالها، بازیهای المپیک اغلب فرصتی هستند برای نوستالژی و مرور خاطرات دوره‌های گذشته.
با فرا رسیدن دوباره بازیهای المپیک، دنیا به ریو چشم دوخته است، جائیکه قرار است چند هفته پرهیجان از فعالیتهای ورزشی به نمایش گذاشته شود. اما گذشته از مسابقه برای کسب مدالها، بازیهای المپیک اغلب فرصتی هستند برای نوستالژی و مرور خاطرات دوره‌های گذشته.