Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

برای اولین بار یک زن فرماندار توکیو شد

یوریکو کویکه، وزیر دفاع سابق ژاپن فرماندار توکیو شد. او نخستین زنی است که اداره پایتخت ژاپن را بر عهده می‌گیرد. یکی از مهمترین چالش‌های او رویارویی با مشکلات مالی در زمینه تدارک برای میزبانی بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۰ در شهر توکیو است.
یوریکو کویکه، وزیر دفاع سابق ژاپن فرماندار توکیو شد. او نخستین زنی است که اداره پایتخت ژاپن را بر عهده می‌گیرد. یکی از مهمترین چالش‌های او رویارویی با مشکلات مالی در زمینه تدارک برای میزبانی بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۰ در شهر توکیو است.