Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رهبر ایران: مذاکره با آمریکا درباره منطقه سمی مهلک است

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران می‌گوید که تجربه برجام و “بدعهدی” آمریکا در عمل به تعهداتش نشان می‌دهد که مذاکره با این کشور درباره مسائل منطقه‌ای “سمی مهلک” خواهد بود. همزمان حسن روحانی، رئیس جمهور از دادن “شعارهای توخالی” درباره برجام انتقاد کرده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران می‌گوید که تجربه برجام و “بدعهدی” آمریکا در عمل به تعهداتش نشان می‌دهد که مذاکره با این کشور درباره مسائل منطقه‌ای “سمی مهلک” خواهد بود. همزمان حسن روحانی، رئیس جمهور از دادن “شعارهای توخالی” درباره برجام انتقاد کرده است.