Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران، علت مرگ فیلمساز و یک استعفای ناگهانی

روزنامه ها اعتراض وزارت خارجه ایران به دیدار محمود عباس با مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق را همراه با مقالاتی در محکوم کردن این اتفاق منعکس کرده اند. استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران و گمانه زنی درباره علت آن از دیگر مطالب روزنامه های امروز است.
روزنامه ها اعتراض وزارت خارجه ایران به دیدار محمود عباس با مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق را همراه با مقالاتی در محکوم کردن این اتفاق منعکس کرده اند. استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران و گمانه زنی درباره علت آن از دیگر مطالب روزنامه های امروز است.