Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

صرافان شهر کابل مهمترین مرکز مبادله ارز را بستند

شماری از صرافان شهر کابل در پی افزایش آدم‌ربایی و دزدی در این شهر، به رسم اعتراض محل کسب و کارشان را بستند. آنها می‌گویند تا دولت به خواست آنها توجه نکند به اعتراض‌ خود ادامه می‌دهند.
شماری از صرافان شهر کابل در پی افزایش آدم‌ربایی و دزدی در این شهر، به رسم اعتراض محل کسب و کارشان را بستند. آنها می‌گویند تا دولت به خواست آنها توجه نکند به اعتراض‌ خود ادامه می‌دهند.