Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پیشرفتهایی که باعث شده‌اند، ابتلا به سرطان، دیگر به معنای مرگ زودرس نباشد

پیشرفت قابل توجهی در مورد میزان زنده ماندن افرادی که سرطان دارند، صورت گرفته. موسسه مک میلان که از بیماران سرطانی حمایت می‌کند، می‌گوید عده قابل توجهی از بیماران مبتلا به سرطان سال‌ها بعد از اولین باری که بیماریشان تشخیص داده شد، زنده مانده‌اند.
پیشرفت قابل توجهی در مورد میزان زنده ماندن افرادی که سرطان دارند، صورت گرفته. موسسه مک میلان که از بیماران سرطانی حمایت می‌کند، می‌گوید عده قابل توجهی از بیماران مبتلا به سرطان سال‌ها بعد از اولین باری که بیماریشان تشخیص داده شد، زنده مانده‌اند.