Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعدام گروهی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجایی شهر

گزارشها از ایران حاکی است که صبح امروز ۱۲ مردادماه حداقل۱۰ زندانی سنی مذهب از جمله شهرام احمدی، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
گزارشها از ایران حاکی است که صبح امروز ۱۲ مردادماه حداقل۱۰ زندانی سنی مذهب از جمله شهرام احمدی، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.