Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دادستان تهران: یکی از متهمان پرونده بانک ملت بیش از ۲ میلیارد تومان در ۱۶ ماه دریافت کرده

دادستان تهران گفته که یکی از متهمان پرونده بانک ملت، بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ۱۶ ماه دریافت کرده است. سپاه پاسداران مدیرعامل پیشین بانک ملت و معاون وقت او را بازداشت کرده و فرمانده سپاه از کشف یک پرونده فساد مالی خبر داده است.
دادستان تهران گفته که یکی از متهمان پرونده بانک ملت، بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ۱۶ ماه دریافت کرده است. سپاه پاسداران مدیرعامل پیشین بانک ملت و معاون وقت او را بازداشت کرده و فرمانده سپاه از کشف یک پرونده فساد مالی خبر داده است.