Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران؛ جشن پایان کار برجام و وعده انقراض آمریکا

روزنامه های امروز صبح تهران، سه شنبه ۱۲ مرداد با نقل سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی علیه آمریکا و مخالفت با توافق های هسته ای در سرمقاله های خود همان نکته ها را تکرار کرده و کار برجام را تمام شده دیده اند.
روزنامه های امروز صبح تهران، سه شنبه ۱۲ مرداد با نقل سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی علیه آمریکا و مخالفت با توافق های هسته ای در سرمقاله های خود همان نکته ها را تکرار کرده و کار برجام را تمام شده دیده اند.