Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بوکس در المپیک؛ احسان روزبهانی جنگجوی تنها در ریو

اولین دوره مسابقات بوکس سراسری ایران در سال ۱۳۲۵ و در شش وزن انجام شد و نخستین حضور این رشته در المپیک نیز به مسابقات لندن در سال ۱۹۴۸ باز‌می‌گردد.
اولین دوره مسابقات بوکس سراسری ایران در سال ۱۳۲۵ و در شش وزن انجام شد و نخستین حضور این رشته در المپیک نیز به مسابقات لندن در سال ۱۹۴۸ باز‌می‌گردد.