Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دیدار صمیمی رییس جمهوری با «رضا پورجواد کری بزرگ» از جانبازان 70 درصد دفاع مقدس/تجلیل از صبر و شکیبایی جانبازان

رییس‌ جمهوری به طور سرزده در منزل «رضا پورجواد کری بزرگ» از جانبازان 70 درصد دوران دفاع مقدس حضور یافت و از ایثار و فداکاری وی و خانواده این جانباز گرانقدر تجلیل کرد.
رییس‌ جمهوری به طور سرزده در منزل «رضا پورجواد کری بزرگ» از جانبازان 70 درصد دوران دفاع مقدس حضور یافت و از ایثار و فداکاری وی و خانواده این جانباز گرانقدر تجلیل کرد.