Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران؛ سال آخر روحانی و احتمال پلمب تاسیسات هسته ای

روزنامه های امروز صبح تهران، چهارشنبه ۱۳ مرداد برای انعکاس سخنان دیشب حسن روحانی رییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی وی در سیمای جمهوری اسلامی، ناگزیر چاپ های دوم منتشر کرده اند تا بتوانند بخش هایی از سخنان وی را در صفحات اول خود منعکس کنند.
روزنامه های امروز صبح تهران، چهارشنبه ۱۳ مرداد برای انعکاس سخنان دیشب حسن روحانی رییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی وی در سیمای جمهوری اسلامی، ناگزیر چاپ های دوم منتشر کرده اند تا بتوانند بخش هایی از سخنان وی را در صفحات اول خود منعکس کنند.