Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزارت خارجه آمریکا: برجام به اعتماد ربطی ندارد

در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که با انتقاد از نحوه اجرای برجام، اظهار داشته به آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که توافق هسته‌ای به اعتمادسازی ارتباطی ندارد بلکه مبتنی بر راستی‌آزمایی در اجرای تعهدات مندرج در آن است.
در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که با انتقاد از نحوه اجرای برجام، اظهار داشته به آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که توافق هسته‌ای به اعتمادسازی ارتباطی ندارد بلکه مبتنی بر راستی‌آزمایی در اجرای تعهدات مندرج در آن است.