Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حمله با چاقو در مرکز شهر لندن

در حمله ای با چاقو، در مرکز شهر لندن، یک زن کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. پلیس مرد ۱۹ ساله ای را در این ارتباط دستگیر کرده است.
در حمله ای با چاقو، در مرکز شهر لندن، یک زن کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. پلیس مرد ۱۹ ساله ای را در این ارتباط دستگیر کرده است.