Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دانشگاه آنلاین برای پناهندگان

یک دانشگاه آنلاین که دانشجویانش پس از پایان دروس دانشگاهی موفق به کسب مدرک تحصیلی رسمی معتبرمی‌شوند، اعلام کرده ۵۰۰ پناهنده سوری را که از جنگ داخلی در کشورشان فرار کرده‌اند، به طورمجانی می‌پذیرد.
یک دانشگاه آنلاین که دانشجویانش پس از پایان دروس دانشگاهی موفق به کسب مدرک تحصیلی رسمی معتبرمی‌شوند، اعلام کرده ۵۰۰ پناهنده سوری را که از جنگ داخلی در کشورشان فرار کرده‌اند، به طورمجانی می‌پذیرد.