Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دونالد ترامپ: هواپیمای حامل پول برای ایران را اشتباه گرفتم

نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعاتی پس از اظهار اینکه ویدیوی هواپیمای حامل پول ارسالی دولت آمریکا برای ایران را دیده است، گفت که در این مورد اشتباه کرده و تصویر مورد اشاره او به موضوع دیگری ارتباط داشته است.
نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعاتی پس از اظهار اینکه ویدیوی هواپیمای حامل پول ارسالی دولت آمریکا برای ایران را دیده است، گفت که در این مورد اشتباه کرده و تصویر مورد اشاره او به موضوع دیگری ارتباط داشته است.