Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یک قرن هنر اسلامی و ایرانی در موسسه هنر شیکاگو

مروری بر صد سال فعالیت‌های مرتبط با هنر اسلامی و گنجینه‌ای از کتاب‌هایی ارزشمند مربوط به هنر ایران در موسسه هنر شیکاگو در آمریکا به نمایش گذاشته شده است.
مروری بر صد سال فعالیت‌های مرتبط با هنر اسلامی و گنجینه‌ای از کتاب‌هایی ارزشمند مربوط به هنر ایران در موسسه هنر شیکاگو در آمریکا به نمایش گذاشته شده است.