Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

به یاد فریدون فرخزاد؛ کسی که مثل هیچکس نبود

امروز بیست و چهارمین سالگرد قتل فریدون فرخزاد، گوینده رادیو و تلویزیون، خواننده و فعال سیاسی ایرانی است. او در سالهای آخر عمرش، به مبارزه با حکومت ایران، از طریق برنامه های رادیویی و کنسرت های سیاسی در خارج از کشور پرداخت.
امروز بیست و چهارمین سالگرد قتل فریدون فرخزاد، گوینده رادیو و تلویزیون، خواننده و فعال سیاسی ایرانی است. او در سالهای آخر عمرش، به مبارزه با حکومت ایران، از طریق برنامه های رادیویی و کنسرت های سیاسی در خارج از کشور پرداخت.