Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بیرون رانده شدن داعش از منبج

گزارش ها از سوریه نشان می دهد که داعش در شهر منبج در شمال آن کشور تقریبا شکست خورده است.
گزارش ها از سوریه نشان می دهد که داعش در شهر منبج در شمال آن کشور تقریبا شکست خورده است.