Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حسن عباسی آزاد شد

حسن عباسی، فعال سیاسی و تحلیلگر محافظه‌کار در ایران که اخیرا انتشار بخشی از یک سخنرانی قدیمی او جنجال‌برانگیز و با شکایت ارتش ایران سه روز پیش بازداشت شده بود، آزاد شده است. خبرگزاری ایسنا می گوید آقای عباسی امروز وثیقه ای برای آزادی خود تامین کرده است.
حسن عباسی، فعال سیاسی و تحلیلگر محافظه‌کار در ایران که اخیرا انتشار بخشی از یک سخنرانی قدیمی او جنجال‌برانگیز و با شکایت ارتش ایران سه روز پیش بازداشت شده بود، آزاد شده است. خبرگزاری ایسنا می گوید آقای عباسی امروز وثیقه ای برای آزادی خود تامین کرده است.