Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خانواده شهرام امیری می‌گویند او ‘اعدام’ شده است

خانواده شهرام امیری، کارشناس فیزیک هسته‌ای ایران که خروجش از کشور و بازگشتش از آمریکا با جنجال‌ فراوانی همراه بود، از “اعدام” او خبر داده‌اند. مرضیه امیری، مادر آقای امیری به بی‌بی‌سی فارسی گفت او در مکانی نامعلوم اعدام و جسدش به کرمانشاه برده شده است.
خانواده شهرام امیری، کارشناس فیزیک هسته‌ای ایران که خروجش از کشور و بازگشتش از آمریکا با جنجال‌ فراوانی همراه بود، از “اعدام” او خبر داده‌اند. مرضیه امیری، مادر آقای امیری به بی‌بی‌سی فارسی گفت او در مکانی نامعلوم اعدام و جسدش به کرمانشاه برده شده است.