Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عکس خبر: غیبت چند بازیکن والیبال در رژه المپیک ریو

بعد از حضور نمایندگان ایران در رژه بازی‌های المپیک در ریو دوژانیرو برزیل دو عکس در بین کاربران ایرانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. یکی عکس پرچمدار ایران بود و دیگری غیبت بازیکنان والیبال در مراسم افتتاحیه.
بعد از حضور نمایندگان ایران در رژه بازی‌های المپیک در ریو دوژانیرو برزیل دو عکس در بین کاربران ایرانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. یکی عکس پرچمدار ایران بود و دیگری غیبت بازیکنان والیبال در مراسم افتتاحیه.