Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مادر چچنی که توانست تنها یک دخترش را نجات دهد

روز اول سپتامبر سال ۲۰۰۴ بود که شورشیان جدایی طلب چچنی بیش از ۱۰۰۰ نفر را در دبستانی در بسلان واقع در اوستیای شمالی گروگان گرفتند. یکی از این گروگان‌ها آنتا گادوا، یک مدرس دانشگاه بود که با دو دخترش به چنگ شورشیان افتادند.
روز اول سپتامبر سال ۲۰۰۴ بود که شورشیان جدایی طلب چچنی بیش از ۱۰۰۰ نفر را در دبستانی در بسلان واقع در اوستیای شمالی گروگان گرفتند. یکی از این گروگان‌ها آنتا گادوا، یک مدرس دانشگاه بود که با دو دخترش به چنگ شورشیان افتادند.