Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مشارکت زنان کرد در بازپس گیری منبج

هزاران عضو گروه نیروهای دمکراتیک سوریه یا همان ائتلاف شبه نظامیان کرد و عرب سوریه، در عملیات پس گرفتن شهر منبج از دست داعش حضور داشته اند.
هزاران عضو گروه نیروهای دمکراتیک سوریه یا همان ائتلاف شبه نظامیان کرد و عرب سوریه، در عملیات پس گرفتن شهر منبج از دست داعش حضور داشته اند.