Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کودتای نافرجام ترکیه: واکنش ترک تبارهای اروپا به کودتا

در پی کودتای نافرجام ترکیه در ۱۵ ژوئیه، در سراسر اروپا بین طرفداران و مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، تنش فزاینده‌ای بروز کرده است.
در پی کودتای نافرجام ترکیه در ۱۵ ژوئیه، در سراسر اروپا بین طرفداران و مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، تنش فزاینده‌ای بروز کرده است.