Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هدف ایران گسترش روابط با آذربایجان و منطقه قفقاز به سوی تجارت آزاد است/ اراده تهران – باکو توسعه همه جانبه روابط است/ کرویدور ریلی شمال – جنوب، اروپا را به خلیج فارس متصل می کند

دکتر حسن روحانی، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را دو کشور دوست، برادر و همسایه توصیف و تأکید کرد باید بر مبنای نزدیکی دو ملت، بهترین و تأثیرگذارترین روابط برای تأمین منافع دو کشور و صلح و ثبات کل منطقه بوجود آید.
دکتر حسن روحانی، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را دو کشور دوست، برادر و همسایه توصیف و تأکید کرد باید بر مبنای نزدیکی دو ملت، بهترین و تأثیرگذارترین روابط برای تأمین منافع دو کشور و صلح و ثبات کل منطقه بوجود آید.