Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انفجار در بیمارستانی در کویته ی پاکستان با ۶۹ کشته

در شهر کویته پاکستان دستکم ۶۹ نفر در یک انفجار در بیمارستانی کشته شدند. عده زیادی از قربانیان وکلایی هستند که جنازه یکی از همکارانشان را به بخش اورژانس بیمارستان آورده بودند. گروه جماعت الاحرار، از شاخه‌های طالبان پاکستان مسولیت این حمله را پذیرفته.
در شهر کویته پاکستان دستکم ۶۹ نفر در یک انفجار در بیمارستانی کشته شدند. عده زیادی از قربانیان وکلایی هستند که جنازه یکی از همکارانشان را به بخش اورژانس بیمارستان آورده بودند. گروه جماعت الاحرار، از شاخه‌های طالبان پاکستان مسولیت این حمله را پذیرفته.