Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نامه تازه احمدی‌نژاد به اوباما

در ایران، فعالیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین و هوادارانش، در فضای اجتماعی بیشتر شده. فعالیت‌هایی که حداقل در ظاهر با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران بی ارتباط نیست. نمونه اخیرش، نامه محمود احمدی‌نژاد به باراک اوباما.
در ایران، فعالیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین و هوادارانش، در فضای اجتماعی بیشتر شده. فعالیت‌هایی که حداقل در ظاهر با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران بی ارتباط نیست. نمونه اخیرش، نامه محمود احمدی‌نژاد به باراک اوباما.