Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزارش یک دادرسی؛ اعدام‌های اخیر رجایی شهر

یک هفته از اعدام دسته جمعی گروهی از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر می‌گذرد، اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز اسامی اعدام شدگان را به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند.
یک هفته از اعدام دسته جمعی گروهی از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر می‌گذرد، اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز اسامی اعدام شدگان را به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند.