Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بیست و یک قهرمانی المپیک برای فلپس؛ معدن طلایی که تمام نمی‌شود

مایکل فلپس با قهرمانی در ماده ۴ در ۲۰۰ متر امدادی تعداد مدال‌های طلایش در مسابقات المپیک را به بیست و یک رساند.
مایکل فلپس با قهرمانی در ماده ۴ در ۲۰۰ متر امدادی تعداد مدال‌های طلایش در مسابقات المپیک را به بیست و یک رساند.