Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های کابل؛ چهارشنبه ۲۰ اسد

مبارزه با فساد اداری در افغانستان و ادامه درگیری‌های شدید در ولایت هلمند مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۰ اسد/مرداد کابل است.
مبارزه با فساد اداری در افغانستان و ادامه درگیری‌های شدید در ولایت هلمند مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۰ اسد/مرداد کابل است.