Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

با ‘سلفی’، اندرونی بیرونی می‌شود

با تغییر تمامی جوانب زندگی و امکان عکاسی با گوشی های تلفن همراه اغلب عکسهایی را از مردم شاهد هستیم که در داخل خانه ها و لحظات خصوصی و غیر رسمی شان در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند و مرز بین اندرونی و بیرونی بنوعی برداشته شده است
با تغییر تمامی جوانب زندگی و امکان عکاسی با گوشی های تلفن همراه اغلب عکسهایی را از مردم شاهد هستیم که در داخل خانه ها و لحظات خصوصی و غیر رسمی شان در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند و مرز بین اندرونی و بیرونی بنوعی برداشته شده است