Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

برداشت شما از انتقاد تند عبدالله از اشرف غنی

شما درباره انتقاد آقای عبدالله از آقای غنی چه فکر می‎کنید؟ فکر می‌کنید دلیل این موضع‌گیری تند رئیس اجرایی افغانستان چیست و چرا در آستانه سالگرد تشکیل دولت وحدت ملی، این انتقادها را بیان می‌کند؟ با توجه به تاکید آقای عبدالله بر پنج ساله بودن عمر دولت و
شما درباره انتقاد آقای عبدالله از آقای غنی چه فکر می‎کنید؟ فکر می‌کنید دلیل این موضع‌گیری تند رئیس اجرایی افغانستان چیست و چرا در آستانه سالگرد تشکیل دولت وحدت ملی، این انتقادها را بیان می‌کند؟ با توجه به تاکید آقای عبدالله بر پنج ساله بودن عمر دولت و