Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های صبح تهران: پاسخ روحانی به احمدی‌نژاد

روزنامه‌های ایران در روز پنجشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۵، بیش از همه اظهارات دیروز حسن روحانی در پاسخ تلویحی به محمود احمدی‌نژاد و همچنین قراردادهای جدید نفتی را در کانون توجه خود قرار داده‌اند.
روزنامه‌های ایران در روز پنجشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۵، بیش از همه اظهارات دیروز حسن روحانی در پاسخ تلویحی به محمود احمدی‌نژاد و همچنین قراردادهای جدید نفتی را در کانون توجه خود قرار داده‌اند.