Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتقاد علنی رئیس اجرایی افغانستان از رئیس‌جمهور

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در مراسم تجلیل ار روز جوان با الفاظ تندی از محمد اشرف‌غنی، رئیس‌جمهوری این کشور، انتقاد کرده است. گفتگو با احمد ادریس رحمانی.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در مراسم تجلیل ار روز جوان با الفاظ تندی از محمد اشرف‌غنی، رئیس‌جمهوری این کشور، انتقاد کرده است. گفتگو با احمد ادریس رحمانی.