Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حکم جلب هاکان شوکور، ستاره سابق فوتبال ترکیه صادر شد

خبرگزاری رسمی ترکیه از صدور حکم بازداشت برای هاکان شوکور، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ترکیه، در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور خبر داده است. آقای شوکور که در آمریکا زندگی می‌کند متهم به عضویت در جنبش فتح‌الله گولن به عنوان یک “گروه مسلح تروریستی” است.
خبرگزاری رسمی ترکیه از صدور حکم بازداشت برای هاکان شوکور، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ترکیه، در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور خبر داده است. آقای شوکور که در آمریکا زندگی می‌کند متهم به عضویت در جنبش فتح‌الله گولن به عنوان یک “گروه مسلح تروریستی” است.