Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

علم الهدی: کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت گذاشت

احمد علم الهدی در نماز جمعه مشهد گفته است: ‘کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار شود، این خلاف حیثیت و هویت این شهر است، تو کنسرت می‌خواهی، مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن.’
احمد علم الهدی در نماز جمعه مشهد گفته است: ‘کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار شود، این خلاف حیثیت و هویت این شهر است، تو کنسرت می‌خواهی، مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن.’