Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پوتین رئیس دفتر و متحد نزدیکش را برکنار کرد

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سرگئی ایوانف، رئیس دفتر و از متحدان قدیمی خود را از سمتش برکنار کرده است. آقای ایوانف از زمان کار در کاگ‌ب همکار پوتین بود و در دو دهه گذشته همواره در حلقه معتمدان او قرار داشت.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سرگئی ایوانف، رئیس دفتر و از متحدان قدیمی خود را از سمتش برکنار کرده است. آقای ایوانف از زمان کار در کاگ‌ب همکار پوتین بود و در دو دهه گذشته همواره در حلقه معتمدان او قرار داشت.