Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعزام تورهای گردشگری ایران به ترکیه آزاد شد

یک روز پس از سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به ترکیه، ایران اعلام کرده که ممنوعیت اعزام تورهای گردشگری به ترکیه را لغو کرده است. این ممنوعیت در پی کودتای نافرجام در ترکیه اعمال شده بود و نزدیک به یک ماه برقرار بود.
یک روز پس از سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به ترکیه، ایران اعلام کرده که ممنوعیت اعزام تورهای گردشگری به ترکیه را لغو کرده است. این ممنوعیت در پی کودتای نافرجام در ترکیه اعمال شده بود و نزدیک به یک ماه برقرار بود.